БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ІНВАЛІДІВ ВІЙНИ" НЕУРЯДОВА НЕПРИБУТКОВА БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ

Фонд є незалежним від будь-яких політичних партій і громадських рухів та організацій, співпрацює з громадськими організаціями, їх об’єднаннями та громадянами та займається виключно благодійною діяльністю згідно Статуту.

Правління

Голова Правління

Член правління

Член правління

Наглядова Рада

Голова наглядової ради

Член наглядової ради

Член наглядової ради

Благодійні програми

Договір оферти